Listopad z wierszami

 

Pod koniec listopada odbyło się kolejne spotkanie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach akcji „ Cała Polska Czyta dzieciom”. Celem nadrzędnym spotkania było przedstawienie listopada, poprzez zapoznanie z treścią wierszy „ Listopad” Wandy Grodzieńskiej oraz „ Pan listopad” Wandy Chotomskiej. Uczestnicy przy wsparciu prowadzących wykonali dowolną techniką plastyczną pracę „ Jesienne parasole”

Osoby odpowiedzialne: Małgorzta Hanuszkiewicz

Iwona Andrzejczak-Śpinek