Jesienne spotkanie z książką

24.09.2019 r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 spotkanie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Celem nadrzędnym spotkania było omówienie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni. Opis jesiennej pory roku został przybliżony uczniom poprzez odczytanie wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny „Jesienne liście”, utworu Marii Terlikowskiej „Jestem jesień” oraz tekstu Tadeusza Droń „Liście”. Uczestnicy, przy wsparciu nauczycieli, wykonali dowolną metodą jesienne prace plastyczne. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie z autyzmem z klas III-IV.