Jesień z książką

24.10.2016r. odbyło się spotkanie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Celem spotkania było przybliżenie i omówienie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nastaniem jesieni.  Nauczyciele prowadzący przedstawili prezentację omawianego tematu wykorzystując technikę komputerową. Uczestnicy wysłuchali wierszy „Przyszła jesień do ogródka” L. Wiszniewskiego oraz „Pani Jesień” Z. Dąbrowskiej. Każdy uczeń rozwiązywał zagadki dotyczące jesieni z wykorzystaniem piktogramów. Na zakończenie zajęć uczestnicy indywidualnie wykonywali pracę plastyczną – jeża z liści.

 Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Hanuszkiewicz, Iwona Andrzejczak-Śpionek