Jak powstaje książka ?

W dniu 30.09.2016r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2016/2017 spotkanie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  w ramach kampanii społecznej „ Cała Polska Czyta Dzieciom”. Celem nadrzędnym spotkania było rozbudzenie u uczniów zainteresowania książkami, a także uświadomienie, jak istotnym elementem jest dbanie o nie.  Uczestnicy zostali zapoznani z kolejnymi etapami powstania książki oraz z zawodami związanymi z omawianym procesem. Wspólnie z nauczycielami określili i omówili zasady prawidłowego korzystania z książek. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników wykonał zakładkę do książki.

Osoby odpowiedzialne:

 Małgorzata Hanuszkiewicz

Iwona Andrzejczak-Śpionek