Bezpieczne ferie z książką

W dniu 09.01.2017r. miało miejsce kolejne spotkanie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach realizacji programu „ W krainie książki”. Spotkanie przebiegało pod hasłem „ Bezpieczne ferie”. Uczniowie wysłuchali opowiadania pt. „Kulig” Doroty Niewola, a następnie wspólnie z opiekunami ustalili zasady bezpiecznego zachowania się podczas ferii zimowych. Wykonali również prace plastyczne – bałwan i zimowy strój, a w celu relaksu i wyciszenia wysłuchali muzyki relaksacyjnej – zima.

Prowadzące zajęcia: Iwona Andrzejczak- Śpionek, Małgorzata Hanuszkiewicz