Bajka o wigilijnej gwiazdce

W dniu 20.12.2016r. odbyło się gwiazdkowe spotkanie z książką w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.  Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z tekstem Elżbiety Janikowskiej „ Bajka o wigilijnej gwiazdce”.  Celem spotkania było zapoznanie uczestników ze zwyczajami bożonarodzeniowymi w Polsce oraz wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnego słuchania i śpiewania kolęd i pastorałek. Istotnym elementem spotkania było pobudzanie uczestników do wyrażania przeżyć w działalności plastycznej poprzez ozdabianie pierników, a także wykonywanie kartek świątecznych.

Osoby odpowiedzialne:

Małgorzata Hanuszkiewicz

Iwona Andrzejczak-Śpionek