Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy

Każdy z nas może być uczestnikiem lub świadkiem nieszczęśliwego zdarzenia. Do wypadków często dochodzi niespodziewanie i w różnych okolicznościach - w domu, na wycieczce, podczas podróży. Czas biegnie wtedy szybko i zmusza nas do natychmiastowego podjęcia działań, bowiem bierne czekanie na jakąkolwiek pomoc może źle się skończyć dla poszkodowanego.

Dlatego też, w ramach lekcji wychowania fizycznego, uczniowie klas IV - VIII Szkoły Podstawowej obejrzeli film obejmujący naukę elementów pierwszej pomocy, a następnie wykorzystując atrapy telefonów komórkowych, wykonywali zadania praktyczne. Podczas zajęć szczególną uwagę zwrócono na ocenę miejsca zdarzenia pod względem bezpieczeństwa swojego i osoby poszkodowanej, naukę sprawdzania stanu przytomności, poznanie numeru alarmowego 112, naukę wezwania pogotowia ratunkowego i sposobu przeprowadzania rozmowy z dyspozytorem pogotowia. Uczniowie dowiedzieli się, że na numer alarmowy 112 należy dzwonić, gdy zagrożone jest życie, zdrowie lub mienie –jeżeli potrzebne jest ratownictwo medyczne, straż pożarna lub policja. Na przykład, kiedy wydarzy się poważny wypadek drogowy, pożar w budynku lub włamanie. Zostali także uświadomieni, iż na numer 112 nie należy dzwonić w celu uzyskania informacji o sytuacji na drogach, prognozy pogody i innych ogólnie dostępnych informacji. Niepotrzebne telefony pod numer 112 mogą spowodować przeciążenie systemu i narażenie życia tych osób, które naprawdę potrzebują wsparcia. Fałszywe zgłoszenia mogą wpłynąć na czas reakcji podczas prawdziwych sytuacji alarmowych.

Nauczycielka wychowania fizycznego: Katarzyna Białas