Zajęcia „Ratujemy i Uczymy Ratować”

12 marca 2019 r. w ramach realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, którego pomysłodawcą jest Fundacja WOŚP, w SOSW zostały zorganizowane zajęcia, obejmujące naukę elementów pierwszej pomocy. Uczestnikami lekcji byli uczniowie klas III-VI Szkoły Podstawowej. Każda osoba otrzymała własny podręcznik do nauki pierwszej pomocy, a także atrapę telefonu komórkowego, służącego do wykonywania zadań praktycznych.

Pierwsze zajęcia miały na celu:

-uświadomienie dzieciom, że aby zacząć kogoś ratować, musimy zadbać o własne bezpieczeństwo;

-wskazanie przedmiotów i sytuacji, które są niebezpieczne;

- naukę sprawdzania stanu przytomności i oddechu osoby poszkodowanej;

-poznanie numeru alarmowego 112;

- naukę wezwania pogotowia ratunkowego;

- naukę sposobu przeprowadzania rozmowy z dyspozytorem pogotowia;

- naukę układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Pomimo trudnej tematyki zajęć, uczniowie wykazali się dużą aktywnością i zaangażowaniem w wykonywanie poszczególnych ćwiczeń i odgrywanie scenek. Wiadomości przez z nich zdobyte będą systematycznie powtarzane na lekcjach wychowania fizycznego, aby każde dziecko potrafiło właściwie zareagować w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.

 Osoba odpowiedzialna: K. Białas