Wspólne kolędowanie

Czwartkowy wieczór w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  stał się miejscem wspólnego kolędowania i biesiadowania przy uroczystej kolacji wigilijnej. Spotkali  się na nim uczniowie, rodzice, nauczyciele i osoby zaprzyjaźnione z Ośrodkiem. Uczniowie SOSW i wychowankowie POW przedstawili inscenizację o Narodzeniu Jezusa. Przy akompaniamencie muzycznym zaprezentowano piękne kolędy i pastorałki m.in. Pozdrowiona bądź, Przylecieli aniołkowie, Jakieś światło nad Betlejem, Wesołą Nowinę, Świeć gwiazdeczko, Bosy Pastuszek, Jak Trzej Królowie, Dzisiaj w Betlejem, Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi, Jest taki dzień. Nie zabrakło nawiązania do idei Betlejemskiego Światła Pokoju - znaku pokoju, wzajemnego zrozumienia i symbolu pojednania. Nasi harcerze z drużyny Nieprzetartego Szlaku „Słoneczny Krąg”, włączając się co roku w tę akcję, przynieśli przed szopkę Betlejemskie Światło Pokoju. Jeden z naszych uczniów - Jan P. zaśpiewał kolędę w języku angielskim. Po jasełkach miała miejsce uroczysta kolacja wigilijna i wspólne dzielenie się opłatkiem.
Osoby odpowiedzialne: A. Łakomiak, I. Gała-Glińska, M. Zając, M. Rolczak, S. Szczurkowska.