Warsztaty antynikotynowe

W ramach realizacji programu "Bieg po zdrowie" - skierowanego głównie do uczniów klas 4 -6 szkoły podstawowej - 27.05.2021r. w naszej szkole odbyły się warsztaty antynikotynowe. Celem spotkania było zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów oraz rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji.

Zajęcia podzielone były na dwa etapy. W pierwszym z nich uczniowie poznali  skład dymu papierosowego oraz negatywny wpływ palenia na zdrowie człowieka i jego otoczenie. Te trudne zagadnienia przybliżyła uczniom prezentacja multimedialna. Przedstawienie zagadnień w obrazowy sposób ułatwiło im wyobrażenie sobie, jak trującą mieszanką substancji są papierosy oraz jak przerażające są skutki palenia.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Uczniowie rozważali, dlaczego  nie warto palić papierosów, wskazując przede wszystkim na konsekwencje zdrowotne (gorsze dotlenienie organizmu, obniżenie ogólnej kondycji fizycznej, zwiększenie ryzyka zachorowania na wiele poważnych chorób, podtruwanie innych osób, gorszy wygląd skóry, paznokci i włosów, problemy stomatologiczne), a także na straty finansowe. Następnie uczyli się udzielania asertywnych wypowiedzi w sytuacji, gdy ktoś w ich otoczeniu pali papierosy lub zachęca ich do palenia.

Spotkanie zakończyło grupowe tworzenie plakatu, który zniechęcał do sięgania po papierosy.

Prowadząca spotkanie: K. Białas