Udział w spotkaniu Arena Młodych

Nasi uczniowie w dniu 10.04.2019 r. uczestniczyli w wydarzeniu kulturalno-edukacyjnym o charakterze ewangelizacyjnym - „Arenie Młodych”, które odbyło się w Łodzi w Atlas Arenie.

Wyjątkowym gościem spotkania był kardiochirurg prof. Jacek Moll. Rozmowa metropolity łódzkiego arcybiskupa  Grzegorza Rysia z profesorem została poprzedzona trzema świadectwami młodych ludzi, którzy, jako małe dzieci, byli pacjentami profesora.

Nasi uczniowie mogli także zobaczyć uroczystą procesję z ewangeliarzem, który przywiozła na wózku inwalidzkim studentka pedagogiki Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej.

W dalszej części spotkania odbyła się również adoracja Najświętszego Sakramentu. Uczniowie mogli skorzystać z modlitwy wstawienniczej oraz skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Uczestnicy Areny Młodych mogli otrzymać na pamiątkę pierścień z inskrypcją „TOT VIVAS FELIX * QUOT VIVIT * TEPORA FENIX” – „Obyś żył szczęśliwy, ile lat żył Feniks”, który ma przypominać o Jezusie, który przeszedł przez śmierć do Zmartwychwstania.

 Na zakończenie nasi uczniowie otrzymali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Opiekunowie wycieczki: Katarzyna Białas, Anna Łakomiak, Robert Rusiniak.