Turniej ekologiczny on-line

Tradycyjnie od kilkunastu lat nasz Ośrodek organizował wiosną Turniej Ekologiczny, w którym uczestniczyły ościenne szkoły specjalne. Podczas konkursu uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z zakresu ekologii i ochrony srodowiska. Spotkania te były również okazją do dobrej zabawy, integracji  uczniów i nauczycieli. Niestety, nie udało nam się zorganizować konkursu w ubiegłym roku z powodu wdrożonych obostrzeń, a i tegoroczny turniej stał pod znakiem zapytania, dlatego bardzo cieszymy się, że udało się go zorganizować w ramach  międzyszkolnej sieci współpracy programu "Aktywna tablica"z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. W turniejowych zmaganiach wzięli udział uczniowie klas 6, 7 i 8 szkoły podstawowej. Podczas turnieju uczniowie rozwiązywali zadania przygotowane z wykorzystaniem technologii TIK oraz tradycyjne, przygotowane w wersji papierowej. Wszyscy uczestnicy wykazali się maksymalnym zaangażowaniem, bardzo dobrą wiedzą i zrozumieniem tematu. Rywalizacja między uczestnikami trwała do „ostatniego zadania". Zwyciężyła niewielką liczbą punktów  drużyna ze Szkoły Specjalnej w Warcie. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy Pani Adzie Dzieran i Pani Edycie Leszczyńskiej za współpracę. 

Organizatorzy turnieju: I. Muszyńska, M. Foszpańczyk