Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia świętujemy  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.  Dzień ten obchodzimy na niebiesko,który jest kolorem  symbolizującym zaburzenie autyzmu.  Tak jak kolor niebieski ma wiele odcieni, podobnie zaburzenia autystyczne mają.  bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu. Mogą mieć różne symptomy i inną głębokość zaburzeń.  dlatego w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych” (z ang. Autism Spectrum Disorder, w skrócie ASD).

W tym roku ze względu na pandemię ten dzień zaakcentowaliśmy poprzez umieszczenie różnorodnych prac uczniów na temat autyzmu.