Nowa pracowania ekologiczna

Z radością informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 w naszym Ośrodku powstała pracowania ekologiczna utworzona w ramach projektu ,,Poznajemy, doświadczamy i przyrodę ochraniamy- pracownia młodych ekologów”. Projekt został zrealizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja ,,Za górami, za lasami”.  Głównym celem zajęć, które odbywały się w pracowni, było umożliwienie naszym uczniom bezpośredniego, wielozmysłowego poznania przyrody oraz sposobów jej ochrony. Poza zajęciami w pracowni nasi uczniowie mieli także możliwość uczestniczenia w ramach projektu w cyklu warsztatów ekologicznych.

 Realizatorzy projektu: K. Szewczyk, A. Witkowska