"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

23 września 2019 r. na terenie Ośrodka odbyła się coroczna akcja Sprzątania Świata, w tym roku pod hasłem ,,Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”. Do udziału w akcji przystąpili wszyscy uczniowie i nauczyciele dając przykład i wzorce jak małymi krokami dbać o środowisko, dbając o najbliższe otoczenie i właściwe składowanie śmieci.  Zadbaliśmy o posprzątanie naszego kawałka Polski. Rosnąca świadomość ekologiczna i wiedza w tym zakresie u  dzieci i młodzieży w przyszłości może zaprocentować czystym otoczeniem i powietrzem.

Organizatorzy akcji: Samorząd Uczniowski