Mali strażnicy wielkiej energii- warsztaty ekologiczne-online

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły poszerzali swoje kompetencje  ekologiczno- informatyczne na warsztatach ekologicznych on-line.  26 lutego 2021 uczestniczyli w warsztatach ekologicznych z cyklu "EKO PIĄTKI WFOŚIGW w Łodzi" tym razem pod hasłem: Mali strażnicy wielkiej energii czyli co wiemy, a czego nie wiemy o odnawialnych źródłach energii.

Aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przed spotkaniem uczniowie zapoznali się z filmami edukacyjnymi  pt:” Być jak Jgnacy”,  „Odnawialne źródła energii”, „ Jak silny jest wiatr” oraz „ Nie taki prąd straszny Razem z funduszowym skrzatem dowiedzieliśmy  się skąd bierze się energia, co to ogniwa fotowoltaiczne, biomasa czy energia geotermalna. Uczniowie już wiedzą do czego służą kolektory słoneczne i skąd bierze się prąd. Następnie rozwiązali quiz o OZE oraz szukali drogi w labiryncie do odnawialnych źródeł energii. W formie graficznej przedstawiłli przykłady źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej oraz wspólnie dyskutowaliśmy, jak możemy oszczędzać energię elektryczną. Poniżej przedstawiamy wybrane prace naszych uczniów. Dziękujemy P..Elżbiecie R za zajęcia. Czekamy na więcej.

I. Muszyńska