Konkurs taneczny pod hasłem „Nie chcemy palenia! Wolimy ćwiczenia”

8 listopada 2018 roku uczniowie naszego Ośrodka brali udział w konkursie tanecznym związanym z obchodami „Światowego Dnia Rzucania Palenia” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w  Łasku i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łasku. Konkurs pod hasłem „Nie chcemy palenia! Wolimy ćwiczenia” odbył się na sali gimnastycznej ZSP nr 1 w Łasku. Celem konkursu była popularyzacja treści prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki używania tytoniu oraz aktywizacja środowiska lokalnego w zakresie działań prozdrowotnych. Każda grupa reprezentującą swoja placówkę zaprezentowała ok. dziesięciominutowy taniec lub zestaw ćwiczeń do wybranej przez siebie muzyki, a następnie zaangażowała publiczność i wraz z nią wykonała przygotowany przez siebie układ taneczny. Nasz Ośrodek godnie reprezentowali: Ola, Klaudia, Piotr, Oliwka, Adrian i Monika.

Opiekun: E. Słomczyńska