IV Powiatowa Konferencja " Autyzm - zrozum i zaakceptuj"

W ramach obchodyów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu, który przypada 2 kwietnia. w naszym Ośrodku odbyła się IV Powiatowa Konferencja pod hasłem „Autyzm – Zrozum i Zaakceptuj” adresowana do dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli i rodziców. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Pani wicestarosta Teresa Wesołowska, dyrektorzy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach i Łasku oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Zaprosiliśmy wspaniałych prelegentów: Panią mgr Magdalenę Charbicką - wiceprezesa Fundacji z ASPI-racjami w Łodzi, Panią mgr Monikę Pełszyk – superwizora terapii behawioralnej, dr Radosława Piotrowicza –wykładowcę Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Panią mgr Magdalenę Rybińską – psychologa z PPP w Łasku. Głos zabrali również rodzice naszych podopiecznych. Nad przebiegiem konferencji czuwał Dyrektor Łaskiego Domu Kultury – Pan Adam Łoniewski. Dzieliliśmy się wiedzą, dobrymi praktykami i doświadczeniem na temat spektrum autyzmu. Było bardzo ciekawie, konkretnie i niezwykle inspirująco. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom świadomość związana ze spektrum autyzmu zdecydowanie wzrosła.

Pamiętajmy, że osoby ze spektrum autyzmu są wśród nas!

Bądźmy wrażliwi, tolerancyjni i otwarci na neuroróżnorodność!

Dyrekcja SOSW serdecznie dziękuje wszystkim: rodzicom naszych wychowanków, nauczycielom i terapeutom za zaangażowanie i pomoc w organizacji konferencji. Szczególne podziękowania i wyrazy wdzięczności kierujemy do wspaniałych prelegentów naszej konferencji oraz Pana Adama Łoniewskiego za współpracę, zaangażowanie i wielkie serce.