Innowacja pedagogiczna - "Klub Ortograffiti"

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy 4a i 5a wzięli udział w innowacji organizacyjno-metodycznej o nazwie "Klub Ortograffiti". 

Innowacja polegała na zmianie formy organizacyjnej zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na bardziej atrakcyjną dla uczniów i motywującą ich do pracy. „Klub Ortograffiti” zastąpił typowe zajęcia. Uczniowie spotykali się w ramach klubu pracując głównie (ale nie tylko) poprzez zabawę i realizację projektów edukacyjnych. W ciągu roku pracy przeprowadzono 2 takie projekty: „Nasz Klub Ortograffti” polegający na wykonaniu przestrzennego napisu z nazwą klubu oraz bardziej rozbudowany projekt- „Ortografficzne ZOO”, podczas którego uczniowie rysowali lub kolorowali zwierzęta, zapisywali i odczytywali ich nazwy, układali je w kolejności alfabetycznej, naśladowali odgłosy i ruchy zwierząt, a przede wszystkim usprawniali zaburzone funkcje i świetnie się bawili.  

Na zakończenie zajęć każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy dyplom.  

Animator Ortograffiti: Dagmara Adamczyk