ARENA MŁODYCH 2020

Tradycją szkoły stał się udział naszych uczniów w Arenie Młodych w Łodzi, na którą pojechali  28.02.2020 r. To niewątpliwie największe wydarzenie ewangelizacyjne w  Łodzi.  Nasi uczniowie mogli tam przeżyć swoje rekolekcje wielkopostne. Zobaczyli pantomimę zaprezentowaną przez salezjański teatr. Scenka dotyczyła człowieka, który skuszony przez złego, wchodzi w grzech, z którego uwalnia go Jezus. Następnie odbyła się  procesja ze światłem, w której naszą szkołę reprezentowali: Radosław Łaguniak oraz p. Katarzyna B.  Uczniowie mogli skorzystać z modlitwy wstawienniczej powierzając Bogu wszystkie swoje problemy oraz pojednać się z Bogiem poprzez spowiedź. Uczniowie uczestniczyli również  w niezwykłym akcie pokuty. Każdy z uczestników spotkania podchodził do jednego z kapłanów, który polewał dłonie uczestnika wodą, by potem przemyć sobie oczy. Na zakończenie tego obrzędu każdy otrzymywał od kapłana biały szal – symbol białej szaty.  Z tymi szatami, z „pierwszymi szatami” , jak mówił ks. arcybiskup Grzegorz Ryś, nasi uczniowie wrócili do swoich domów.  Dopełnieniem wszystkich wydarzeń tego dnia było przyjęcie Eucharystii.
Opiekunowie: Katarzyna Białas, Anna Łakomiak, Robert Rusiniak.