Szkoła Pamięta

W ramach projektu Szkoła pamięta w naszym  Ośrodku odbyło się wiele róznorodnych działań mających na celu upamietnienie przeszłości i przypomnienie jej uczniom . Szkoła otrzymała za podjete działania dyplom od Ministra Edukacji Narodowej.