XIV Wojewódzki Bieg Pamięci św. Jana Pawła II

12 maja 2019 r. w niedzielne popołudnie odbył się Wojewódzki Bieg Pamięci św. Jana Pawła II. Organizatorem imprezy był samorząd powiatu łaskiego we współpracy z władzami samorządowymi, proboszczem parafii NPNMP w Łasku oraz środowiskiem lokalnym. Głównym celem biegu było upamiętnienie 14 rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II i 32 rocznicy Wizyty Papieża w Archidiecezji łódzkiej, a ponadto popularyzacja biegania jako formy aktywnego wypoczynku, wspólnego spędzania czasu wolnego i integracja rodzin poprzez sport.

Z naszego Ośrodka do biegu przystąpiło dziesięciu zawodników: Cisz Grzegorz Cisz Adrian, Wawrzyniak Klaudia, Gabryańczyk Bartłomiej, Klimczak Klaudia, Klimczak Jakub, Pustelnik Monika, Łaguniak Radosław, Zbierski Dawid i Łaguniak Marcelina. Pomimo niesprzyjającej aury, zawodnicy dzielnie pokonali wyznaczoną trasę, a niektórzy wywalczyli miejsca medalowe:

Klimczak Klaudia – złoto,

Łaguniak Radosław – złoto,

Bartosz Gabryańczyk – srebro,

Wawrzyniak Klaudia – brąz.

Wszyscy uczestnicy biegu zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, a zwycięscy otrzymali także nagrody.

Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników oraz dziękujemy za udział w zawodach i uczciwą rywalizację.

Opiekun: K. Białas