XIII Wojewódzki Bieg Pamięci św. Jana Pawła II

29 kwietnia 2018r. już po raz trzynasty Starosta Łaski, we współpracy z władzami samorządowymi, proboszczem parafii NPNMP w Łasku oraz środowiskiem sportowym zorganizował Wojewódzki Bieg Pamięci św. Jana Pawła II. Motywem przewodnim biegu było upamiętnienie 13 rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II i 31 rocznicy Wizyty Papieża w Archidiecezji Łódzkiej. Ponadto bieg miał na celu promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej, zasad zdrowego współzawodnictwa i sportowego zachowania. W imprezie wzięły udział dzieci, młodzież i dorośli przyporządkowani do odpowiedniej grupy wiekowej i sprawnościowej. Z naszego Ośrodka do biegu przystąpiło sześciu zawodników: Grzegorz Cisz, Adrian Cisz, Oliwia Szymalak, Klaudia Wawrzyniak, Jakub Jasiński i Bartłomiej Gabryańczyk. Miejsca medalowe wywalczyli: Bartłomiej Gabryańczyk - złoty medal i Oliwia Szymalak - brązowy medal. Tuż za podium, na czwartym miejscu sklasyfikowani zostali: Klaudia Wawrzyniak i Jakub Jasiński. Wszyscy uczestnicy biegu zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, a zwycięzcy otrzymali także nagrody. Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników oraz dziękujemy za udział w zawodach i uczciwą rywalizację.

Opiekunowie: K. Białas, E. Słomczyńska