VII Łódzki Turniej Bowlingu

11 kwietnia 2018r. w Wieluniu odbył się VII Łódzki Turniej Bowlingu. Zawody miały na celu rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych, popularyzację gry w bowling oraz aktywizację ruchową uczestników. W imprezie brały udział dzieci i młodzież z ośmiu różnych szkół i fundacji. Z każdego klubu mogło startować 4 zawodników, którzy zostali podzieleni na 3 grupy wiekowe. Po przeprowadzeniu gier obserwowanych, przyporządkowani zostali do określonej grupy sprawnościowej. Po 10 długich i wyczerpujących rundach gry właściwej, wymagających dość dobrej koordynacji ruchowej i równowagi, zawodnicy reprezentujący nasz Ośrodek zdobyli: Jakub Klimczak III miejsce, Wioletta Romaniuk III miejsce, Aleksandra Wawrzyniak VI miejsce, Łukasz Nowacki V miejsce. Na zakończenie imprezy każdy zawodnik otrzymał medal lub pamiątkową plakietkę.

Serdecznie gratulujemy zawodnikom osiągniętych wyników i dziękujemy z okazanie zdrowej i przyjaznej rywalizacji.

Opiekun grupy - nauczycielka w-f: K. Białas