Radosław Łaguniak z wizytą w Starostwie Łaskim

W poniedziałek, 4 marca 2019 r., Starosta Łaski i wicestarosta spotkali się z Radosławem Łaguniakiem - zawodnikiem Klubu Olimpiad Specjalnych „Aplauz”, który będzie reprezentować nasze miasto w bowlingu na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi. Włodarze pogratulowali mu sukcesu, którym jest zakwalifikowanie się do reprezentacji naszego kraju na zawodach o tak wielkiej randze. Wyrazy uznania skierowane zostały również do osób wspierających Radka: dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Krzysztofa Ziętali, trenera – pani Eweliny Słomczyńskiej oraz rodziny ucznia. Spotkanie zakończyło się wręczeniem zawodnikowi upominków.