Mikołajki na sportowo

07.12.2020r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w klasowych zmaganiach grając w sportową grę planszową "MIKOŁAJKOWA AKTYWNOŚĆ". Gra została  zorganizowana w oparciu o założenia programu "Trzymaj formę". Rokrocznie impreza mikołajkowa odbywała się na sali gimnastycznej przy udziale wszystkich uczniów i nauczycieli, jednak pandemia COVID-19 wymusiła zmiany organizacyjne tego wydarzenia.

Celem mikołajkowej rywalizacji było upowszechnianie aktywnego i zdrowego stylu życia, pobudzenie zainteresowania sportową grą planszową, jako sposobu na ciekawe zorganizowanie zajęć lekcyjnych, a także jako idealnej propozycji spędzenia czasu wolnego w gronie rodzinnym.

Na początku naszej wspólnej zabawy uczniowie zostali zapoznani z prezentacją, dzięki której dowiedzieli się, że aktywność fizyczna jest podstawą dobrego zdrowia i długiego życia. Umiarkowane, regularne ćwiczenia dostosowane do możliwości każdego z nas wzmacniają ciało, zwiększają odporność, kształtują sylwetkę, poprawiają samopoczucie, zwiększają zdolność radzenia sobie ze stresem, uczą przestrzegania zasad, cierpliwości, dyscypliny, zdrowej rywalizacji, a także wzmacniają wiarę we własne możliwości.

Po części wstępnej uczniowie poznali zasady sportowej gry planszowej. Ustalono kolejność startów, rozpoczynając od osoby, która wylosowała najwyższą ilość oczek. Następnie wszyscy uczestnicy gry wykonali rozgrzewkę przygotowującą organizm do wysiłku i przystąpili do wykonywania zadań umieszczonych na planszy. Wśród nich znajdowały się różne skłony, pompki w klęku podpartym, "pajacyki", przysiady i podskoki uzależnione od liczby wyrzuconych oczek, rzuty piłki do określonego celu, wykonanie "jaskółki", przejście określonego odcinka jak "pająk", trzy challenge - pierwszy polegał na ustaniu na jednej nodze, jak najdłużej co wiązało się z powtórnym wyrzuceniem kostki, drugi - polegający na wykonaniu najdłuższego skoku w przód premiowany był przeskoczeniem dwóch pól dalej na planszy i trzeci - wymagał wytrzymania w pozycji siadu równoważnego jak najdłużej, co nagrodzone było wykonaniem dodatkowego rzutu. Ciekawym zadaniem było także zjedzie kawałka cytryny i udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące dyscyplin olimpijskich. Każdy zawodnik za brak poprawnego wykonania konkretnego zadania musiał liczyć się z cofnięciem o jedno pole. Dotarcie do mety wymagało wyrzucenia idealnej liczby oczek na kostce.

Dobra zabawa, sportowe emocje, zdrowa rywalizacja, dużo śmiechu i radości - wszystko to można było zauważyć podczas mikołajkowego współzawodnictwa. Sportowa gra planszowa okazała sie wspaniałą ogólnorozwojową zabawą, uczącą poszanowania reguł, wygrywania i przegrywania, sprzyjającą budowaniu zaufania, poczucia przynależności, komunikacji, zwiększaniu empatii i obniżeniu poziomu stresu.

Nauczycielki wychowania fizycznego: K. Białas, E. Słomczyńska