Konkurs z wychowania fizycznego "Dłonie -stopy"

4 marca 2021 r. uczniowie naszej szkoły mogli doświadczyć sportowych emocji, biorąc udział w konkursie z wychowania fizycznego pt. "Dłonie-stopy". Zadanie uczestników polegało na bezbłędnym przeskakiwaniu w określonej kolejności plansz przedstawiających obrazki dłoni i stóp (prawej i lewej) ułożonych w trzech rzędach. Każdy, kto chciał poprawnie wykonać zadanie, musiał odpowiednią kończyną dotknąć właściwego obrazka. Wymuszało to chwilowe utrzymanie równowagi w niekomfortowej pozycji, bowiem jedna kończyna zawsze pozostawała w powietrzu. O zwycięstwie decydował uzyskany czas pokonania wyznaczonej trasy. Jednak najważniejszą rolę podczas wykonywania tego zadania odegrała koordynacja wzrokowo-ruchowa uczestników, czyli współdziałanie, zharmonizowanie funkcji wzrokowych i ruchowych, które nieustanie są doskonalone podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych.

Uczniowie do wyzwania skocznościowo-koordynacyjnego podeszli bardzo ambitnie i z pełnym zaangażowaniem, wychodząc naprzeciw swoim lękom i obawom przed niepowodzeniem. Po trzykrotnym pokonaniu trasy przez wszystkich zawodników wytypowano trzy pierwsze miejsca. Najlepsza okazała się Klaudia Klimczak z klasy VIa, drugie miejsce zajął Mikołaj Malinowski z klasy VIIa, a trzecie zdobył Emil Klimczak z klasy VIa. Wszystkim uczestnikom  dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 Organizatorzy: nauczycielki w-f: K. Białas, E. Słomczyńska