Konkurs rzutu piłeczką palantową

Wykorzystując słoneczną, jesienną pogodę nauczycieli wychowania fizycznego przeprowadziły szkolny konkurs rzutu piłeczką palantową.

Przygotowując się do konkursu uczniowie uczestniczyli w zabawach i grach uwzględniających  rzuty do różnego celu: zmniejszonego, nieruchomego, podwyższonego lub obniżonego, przesuwanego na różne odległości w przód, w tył, na boki. Natomiast  szybkość rzutu piłki palantowej kształtowali przez zabawy i gry, w których występował rzut do celu ruchomego.

Głównym celem konkursu było zaprezentowanie swoich umiejętności rzutnych, dowartościowanie uczniów poprzez osiąganie dobrych wyników w kolejnych próbach rzutu, rozwijanie umiejętności zorganizowania podwórkowego konkursu rzutu określonym przyborem, odegranie roli zawodnika i sędziego oraz rozwijanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych podczas ćwiczeń rzutowych.

Konkurs odbywał się w kategoriach wiekowych klas VI, VII, VIII szkoły podstawowej            i I-III szkoły ponadpodstawowej. Współzawodnictwu towarzyszyła miła, sportowa atmosfera  i zacięta rywalizacja, ponieważ każdy chciał rzucić jak najdalej. Uczniowie bardzo polubili tę małą piłeczkę i z uwagą słuchali wskazówek oraz podążali za sugestiami prowadzącej, aby tylko poprawić technikę rzutu i swój wynik.

W kategorii klas VI: I miejsce zdobył Wiktor Sochacki, II  Filip Bonikowski, a III Igor Paukstat.

W kategorii klas VII: I miejsce zajął zdobył Sebastian Rosiak, II Klaudia Klimczak, a III Paweł Wlazło.

W kategorii klas VIII: I miejsce zdobył Rafał Sosiński, II Jakub Klimczak i III Diana Dobierzewska.

W kategorii klas I-III szkoły ponadpodstawowej wśród dziewcząt I miejsce zajęła Aleksandra Papuga, II Klaudia Wawrzyniak, a III Aleksandra Wawrzyniak, natomiast wśród chłopców         I miejsce wywalczył Dominik Siciński, II -Wiktor Warszawski, a III -Wojciech Groblewski.

K. Białas