IV Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych

25 lutego 2020r. na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej odbył się IV Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 zawodników z Łodzi, Rawy Mazowieckiej, Opoczna, Wielunia, Stemplewa, Działoszyna, Czopowa, Gromadzic, Kutna, Aleksandrowa i Łasku, którzy na 8 stołach rozegrali niezwykły turniej. Głównym celem imprezy była popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, podsumowanie efektów szkoleniowych oraz rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie łódzkim i integracja ze środowiskiem.

Zawody miały uroczystą oprawę, bowiem na początku wprowadzono flagę Olimpiad Specjalnych, odegrano hymn Olimpiad i wypowiedziano słowa przysięgi. Następnie przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przywitali wszystkie drużyny, życzyli wytrwałości, zdrowej rywalizacji oraz dobrej zabawy.

Z naszego Ośrodka do zawodów przygotowywało się 5 zawodników, jednak z przyczyn zdrowotnych uczestniczyło trzech: Sandra Gorzelańska, Jakub Klimczak i Adrian Cisz.

Turniej rozgrywany był z podziałem na kategorie wiekowe i sprawnościowe. Mecze rozgrywano do 2 zwycięskich setów, natomiast w poszczególnych setach do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron. Zawodnicy walczyli ambitnie, tocząc ze sobą zaciekłe pojedynki, podczas których musieli wykazać się dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, precyzją ruchów, szybkością reakcji i skupieniem. Podczas zmagań panowała miła atmosfera. Wspaniale było obserwować emocje, radość i zaangażowanie zawodników, którzy do samego końca dawali z siebie wszystko. Organizatorzy zadbali również, aby w obficie zaopatrzonym bufecie dla spragnionych i zmęczonych  zawodników, niczego nie zabrakło. Po kilkugodzinnej rywalizacji sędziowie podsumowali wyniki i nagrodzili wszystkich uczestników zasłużonymi medalami. Efektem naszej wspólnej pracy jest II miejsce Sandry Gorzelańskiej, III miejsce Jakuba Klimczaka i IV miejsce Adriana Cisza. Oprócz wspaniałych wyników nasi sportowcy zaprezentowali również piękną sportową postawę, przestrzegając przepisów gry i okazując szacunek innym zawodnikom, trenerom i sędziom. Na zakończenie turnieju wszyscy zostali zaproszeni na wspólny posiłek, podczas którego mogli się zintegrować i spędzić ze sobą miły czas.

Trener i opiekun: K. Białas