Biegi na orientację - Kamionacz

07.10.2020r. uczniowie naszej szkoły spróbowali swoich sił w biegu na orientację, którego organizatorem był Zespół Szkół Specjalnych w Warcie. Zawody odbywały sie na terenie leśnictwa Kamionacz wśród jego różnorodnej szaty roślinnej, drzew i krzewów. Celem imprezy była promocja aktywności fizycznej w formie pozaszkolnej, propagowanie niepopularnych sportów, rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem, poruszania w nieznanym terenie, kształtowanie orientacji i wyobraźni przestrzennej tak ważnej dla dzieci.

Naszą drużynę reprezentowała Klaudia Klimczak, Jakub Klimczak, Emil Klimczak i Radosław Łaguniak. Wylosowany przez kapitanów poszczególnych drużyn numer startowy decydował o kolejności startów, a przerwy między nimi wynosiły 5 minut. Przed rozpoczęciem biegu każda drużyna otrzymała w kopercie mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi i informacjami na temat topografii, dróg i charakterystycznych miejsc. Drugim ważnym elementem naszego wyposażenia był kompas pomagający nam w orientacji i wyznaczeniu kierunku biegu. Czas biegu liczony był od sygnału gwizdka, po którym mogliśmy otworzyć kopertę i rozpocząć odczytywanie mapy wraz z rozpoczęciem przemieszczania się do zaznaczonych punktów. Trasa pomiędzy punktami nie była z góry narzucona, tak jak i konieczność zachowania kolejności punktów – sami wybieraliśmy najbardziej optymalny dla nas wariant biegu. Zmienność terenu wymagała od nas odpowiedniego sposobu poruszania (marsz, marszobieg, bieg) się oraz dobrej kondycji. Przerwy robione dla oceny mapy i sytuacji terenowej, a także na odczytanie i zapisanie wyrazów przy punktach kontrolnych umożliwiały nam chwilowy odpoczynek i uregulowanie oddechu. Czas zatrzymywany był po przekroczeniu przez wszystkich członków zespołu linii mety. Następnie każda drużyna musiała ułożyć hasło biegu ze zdobytych wyrazów. Zwieńczeniem zmagań wszystkich drużyn było otrzymanie pucharów za udział w zawodach, medali oraz oklasków za dzielną postawę. Organizatorzy ugościli nas także ciepłym posiłkiem, słodkimi bułeczkami, a przede wszystkim dużą serdecznością.  

Nauczyciel w-f i opiekun drużyny: Katarzyna Białas