Rozpoczynamy program ARS, czyli jak dbać o miłość .

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców.Jego celem jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, i o tym jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości.

Ma on wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość. Program składa sie z 3 części tematycznych. 

I część programu: „Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości”. Najważniejsze tezy tej części programu:

  • życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości;
  • substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego, co obiecują, powodują problemy

II część programu: „Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?” Najważniejsze tezy tej części programu:

  • substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość;
  • substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na zdrowie człowieka.

III część programu: „Substancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne”Najważniejsze tezy tej części programu:

  • substancje psychoaktywne przyjmowane w czasie ciąży mogą powodować szereg zaburzeń i wad rozwojowych u dziecka;
  • miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami.

 Więcej informacji o programie można przeczytać na stronie : http://www.pis.lodz.pl/lask/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc-2/