Wycieczka do Afrykanarium we Wrocławiu

18 maja 2017 r. dzieci z grupy przedszkolnej wspólnie z uczniami szkoły podstawowej przeżyli ciekawą przygodę uczestnicząc w wycieczce do wrocławskiego afrykarium i ZOO. Celem wycieczki była integracja dzieci i czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie z naturą, a także wzbudzanie zainteresowania światem zwierząt oraz kształtowanie umiejętności społecznych, samodzielności i reguł poprawnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej. Ogród zoologiczny był wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Większość dzieci po raz pierwszy uczestniczyła w tak ciekawej i długiej wyprawie. To była wspaniała wycieczka, która dostarczyła naszym milusińskim wiele nowych wrażeń i radości.

M. Szajner