Przedszkole

Przedszkole Specjalne utworzone przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku posiada oddział dla dzieci z autyzmem.

Przedszkole Specjalne utworzone przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku posiada oddział dla dzieci z autyzmem. Realizujemy tam  program dydaktyczno-wychowawczy oraz intensywne działania terapeutyczne. Ich podstawowym celem jest doprowadzenie do takiej poprawy stanu dziecka z autyzmem, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w szeroko rozumianym środowisku społecznym.

Codzienne zajęcia indywidualne i grupowe pozwalają maluchom  doświadczać własnych możliwości i potrzeb. Podczas typowych aktywności przedszkolnych, takich jak zabawy tematyczne, zabawy plastyczne czy zabawy ruchowe, dzieci uczą się nawiązywania kontaktów, skutecznej komunikacji oraz poznają obowiązujące w grupie zasady i normy. Ponadto dla każdego dziecka przygotowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który zawiera cele zarówno edukacyjne jak i terapeutyczne uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka oraz poziom głębokości zaburzeń autystycznych.

 

Programem wychowania przedszkolnego realizowanym w Przedszkolu Specjalnym przy SOSW w Łasku  jest program "Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody wydany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Program jest zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2009 roku) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia.

 

 

Cele pracy terapeutycznej Przedszkola:

-  Kształtowanie orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni

-  Kształtowanie umiejętności naśladownictwa ruchowego oraz werbalnego

-  Rozwój osobowy

-  Kształtowanie umiejętności samoobsługowych oraz samodzielności w życiu codziennym

-  Kształtowanie kontaktów społecznych i nauka zachowań społecznie akceptowanych.

-  Pomoc dziecku w uwalnianiu się od zachowań niepożądanych

-  Nauka umiejętności przebywania w grupie oraz opanowania umiejętności wspólnej zabawy i pracy

-  Usprawnianie motoryczne

-  Nauka komunikowania się z otoczeniem

-  Kształtowanie mowy

-  Kształtowanie rozumienia mowy oraz dostępnych sposobów komunikacji alternatywnej

-  Rozwój funkcji poznawczych

-  Wzbudzanie zainteresowania otoczeniem

-  Poznawanie różnych pojęć

-  Rozwijanie umiejętności szkolnych: czytanie, pisanie, pojęcie ilości, liczenie.

 

Cele te chcemy uzyskać poprzez udział dzieci w:

-  Zajęciach indywidualnych

-  Zajęciach grupowych

-  Zabawach tematycznych

-  Zajęciach ruchowych

-  Zajęciach plastycznych

-  Zajęciach muzyczno-ruchowych

-  Zajęciach gimnastyki korekcyjnej

-  Logopedii

-  Terapii EEF Biofeedback

-  Terapia SI

-  Terapii Tomatis

-  Dogoterapii

 

Wykorzystywane metody pracy:

-           Metoda Integracji Sensorycznej,

-           Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla,

-           Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

-           Terapia sensoryczna,

-           Metoda behawioralna,

-           Terapia zabawą,

-           Muzykoterapia,

-           Metody wspomagania umiejętności komunikacyjnych AAC (symbole PCS),

-           Metoda czytania sylabowego wg Jagody Cieszyńskiej,

-           Plany aktywności.