Przedszkole

"Nie idź przede mną, mogę nie nadążyć! Nie idź za mną, nie umiem prowadzić. Idź przy mym boku, po prostu bądź mym Przyjacielem!" A. Camus

Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem

i innymi dysfunkcjami rozwojowymi

 

  Realizujemy program dydaktyczno-wychowawczy zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz intensywne działania terapeutyczne. Podstawowym naszym celem jest doprowadzenie do takiej poprawy stanu dziecka z autyzmem, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w szeroko rozumianym środowisku społecznym.
  Codzienne zajęcia indywidualne i grupowe pozwalają maluchom doświadczać własnych możliwości i potrzeb. Podczas typowych aktywności przedszkolnych, takich jak zabawy tematyczne, zabawy plastyczne, muzyczne czy ruchowe, dzieci uczą się nawiązywania kontaktów, skutecznej komunikacji oraz poznają obowiązujące w grupie zasady i normy. Ponadto dla każdego dziecka przygotowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który zawiera cele zarówno edukacyjne jak i terapeutyczne uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka oraz poziom głębokości zaburzeń autystycznych.


W naszym przedszkolu

Dziecko:

  • Poznaje normy i zasady społeczne obowiązujące w grupie;
  • Rozwija umiejętność zabawy;
  • Kształtuje sferę poznawczą;
  • Naśladuje i uczy się nowych wzorców zachowań akceptowanych społecznie;
  • Rozwija umiejętności komunikacyjne;
  • Uczy się nawiązywania kontaktów społecznych;

Cele te chcemy uzyskać poprzez udział dzieci w:

  • Zajęciach indywidualnych
  • Zajęciach grupowych
  • Zabawach tematycznych
  • Zajęciach ruchowych
  • Zajęciach plastycznych
  • Zajęciach muzyczno-ruchowych
  • Zajęciach gimnastyki korekcyjnej
  • Zajęciach terapeutycznych: terapia behawioralna, ręki, taktylna, Tomatis, EEG Biofeedback, terapia SI, logopedia, gimnastyka korekcyjna