Badabada

SOSW PARTNEREM PROGRMU BADABADA

 

Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada” powstał w odpowiedzi na problem rosnącej ilości urodzeń dzieci zagrożonych zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niewystarczającej dostępności wczesnej diagnostyki dla dzieci do lat 3.

Celami Programu Badabada są:

1. Zmniejszenie stopnia niepełnosprawności spowodowanego zaburzeniami ASD poprzez szybką interwencję we wczesnym stadium zaburzeń,

  1. Wprowadzenie i rozpropagowanie właściwych procedur, standardów oraz narzędzi pozwalających na prowadzenie procesu monitorowania rozwoju dziecka.

Więcej na temat programu „Badabada” można znaleźć tutaj: www.badabada.pl

W kwietniu 2015r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku został partnerem merytorycznym ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Badabada, którego prekursorem jest Fundacja SYNAPSIS.

Pomysł wdrożenia Programu jest odpowiedzią na wciąż rosnący problem oraz brak odpowiedniej diagnostyki małych dzieci w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych    ze spektrum autyzmu. Szacuje się, że w 2015 roku w Polsce urodzi się ok. 400 000 dzieci.

Ok.15 000 maluchów będzie w grupie ryzyka wystąpienia autyzmu, a ok. 1 500 z nich           na pewno uzyska diagnozę autyzmu.

SOSW w ramach programu Badabada prowadzi bezpłatne spotkania i konsultacje dla rodziców, których niepokoi rozwój własnego dziecka celem oceny ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu przy wykorzystaniu profesjonalnego narzędzia – kwestionariusza M-CHAT R/F.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:

43 675 26 37 lub 604 417 434

 

Bądź bezpośredni:

Przedszkole dla dzieci z autyzmem przy SOSW w Łasku

ul. Mickiewicza 6

98-100 Łask