Prace uczniów na kurs plastyczny " Jem zdrowo i kolorowo"

W ramach akcji Tydzień Zdrowia " ogłoszony został kon kurs plastyczn y pt: Jem zdrowo i kolorowo" Uczn  iowie wykonali prace tradycyjnie na kartonie  oraz na komputere wykorzystując program do grafiki       Paint.  Poniżej umieszczamy wszystkie wykonan  e prace.