WYCIECZKA DO OGRODU ZMYSŁÓW W PODDĘBICACH

8 czerwca 2017 r. uczniowie klas II-III oraz IV-VI szkoły podstawowej odwiedzili Ogród Zmysłów w Poddębicach. Podczas wycieczki uczniowie wielozmysłowo poznawali środowisko naturalne, miejsca o walorach historycznych, artystycznych i architektonicznych Pałacu Grudzińskich oraz korzystali z pijalni wód uzdrowiskowych znajdujących się na terenie parku.

Dzieci z dużym zainteresowaniem doświadczały nowych wrażeń zmysłowych w poszczególnych strefach: wzroku słuchu, węchu orientacji. Plan Ogrodu umożliwiał samodzielne zwiedzanie różnych jego stref. Największym zainteresowaniem naszych dzieci cieszyła się strefa słuchu z parawanami akustycznymi oraz kurtyny wodne. Na koniec wycieczki uczniowie obejrzeli film edukacyjny o Ogrodzie Zmysłów oraz historii Wód Zdrojowych w Poddębicach.

Opiekunowie grupy: M. Woźniak, I. Muszyńska, D. Turowiecka