Turnus rehabilitacyjny w Zawoi

 Turnus rehabilitacyjny w Zawoi 2016 r.

Przez 2 tygodnie grupa 15 uczniów naszego Ośrodka przebywała na turnusie rehabilitacyjnym w Zawoi. Byli to uczniowie w przedziale wiekowym od 8 do 24 lat z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym,  którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Opiekunami turnusu byli nauczyciele naszego Ośrodka – pani Małgorzata Cieślewicz i pani Magdalena Zając.

Głównym celem turnusu było:

  • Ogólne stymulowanie rozwoju dzieci upośledzonych umysłowo.  
  • Udział w zaleconych zabiegach rehabilitacyjnych.
  • Rozbudzanie potrzeby obserwacji i spostrzegania w celu poznania nowego środowiska, nowych zjawisk przyrodniczych, miejsc i miejscowości oraz ciekawych ludzi i obiektów.
  • Kształtowanie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w nowych warunkach bez koniecznej pomocy starszych.
  • Integracja dzieci w grupach organizacyjnych, rozwijanie umiejętności współżycia koleżeńskiego i wzajemnej pomocy.
  • Rozwijanie umiejętności wywiązywania się z powierzonych obowiązków.
  • Rozwój fizyczny – hartowanie organizmów, nabieranie tężyzny fizycznej, korygowanie wad postawy i innych dolegliwości zdrowotnych.
  • Wyrabianie umiejętności samokrytycyzmu i samooceny przez wyrażanie opinii o swoim codziennym zachowaniu.
  • Utrwalanie codziennych nawyków samoobsługowych i higienicznych.
  • Budzenie wiary we własne siły i możliwości.

Mieszkaliśmy w Ośrodku  Rehabilitacyjno  – Wypoczynkowym „KRAKUS”. Dzięki wsparciu finansowemu LUDZI WIELKIEGO SERCA udało nam się też zorganizować wycieczkę do Prawdziwego Parku Rozrywki -  ENERGYLANDIA  w Zatorze. Spędziliśmy tam niezapomniane chwile, a czas upłynął nam w zabawie i wspólnej podróży do świata baśni i fantazji, świata magicznych przeżyć i niezwykłych doznań. Byliśmy także w Muzeum w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycach Górnych. Była to wyjazdowa lekcja edukacyjna "Od ziarna do chleba". W trakcie zajęć uczestnicy młócili cepami, czyścili  ziarno na przatakach,  mielili, a także zarabiali ciasto i przygotowali posiłek z "czarnej" i "białej" mąki w formie "moskoli". Zajęcia odbywały się pod nadzorem instruktorki. Z przewodnikiem poszliśmy na szlak turystyczny Babiogórskiego Parku Narodowego do Schroniska „Markowe Szczawiny”. Odbyliśmy całodniową wycieczkę do Zakopanego. Zwiedziliśmy sanktuarium na Krzeptówkach, skocznię narciarską oraz spacerowaliśmy po Krupówkach. Zwiedziliśmy także Izbę Pamięci o Janie Pawle II w Zawoi. Każdego dnia odbywały się wycieczki po okolicznych górskich szlakach. Wieczorami spędzaliśmy czas na zorganizowanych wieczorkach tanecznych, a także na biesiadach przy ognisku. Codziennie uczniowie korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych takich jak: grota solna, ćwiczenia korekcyjno -gimnastyczne, lampy Sollux, masaże; klasyczne , limfatyczne, laseroterapia, krioterapia.

Oto nasze wspomnienia...