"Leśny zakątek"już otwarty.

Dnia 25.06.2020r. odbyło się otwarcie punktu dydaktycznego ,,Leśny zakątek” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Łasku.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli : dyrekcja SOSW, przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Łasku- pani Karolina Kaniecka- Malinowska, autor i wykonawca projektu-pan Mariusz Miszczak, a także przedstawiciele kadry pedagogicznej oraz delegacja uczniowska.

Utworzenie punktu dydaktycznego dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w kwocie

49 205 zł. Pozostałe środki 5825 zł pochodziły z zasobów Stowarzyszenia  Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Krąg Dobrych Serc" działającego przy SOSz-W w Łasku oraz od Rady Rodziców i Sponsorów.

 

Pracownia ekologiczna powstała w ramach konkursu, który polegał na zagospodarowaniu części terenu  należącego do szkoły w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z zakresu edukacji ekologicznej.

Ekopracownia będzie dla naszych uczniów wspaniałym miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej w naturalnym środowisku, ale także miejscem o właściwościach terapeutycznych i relaksacyjnych.