Zarys historii Łasku

01.03.2017 r. w internacie SOSW odbyło się spotkanie z przedstawicielem Muzeum Historii Łasku - panem Arkadiuszem Cieślakiem. Spotkanie zatytułowane było „Zarys historii Łasku” i miało na celu budzenie lokalnego patriotyzmu. Muzealnik przedstawił ciekawe wydarzenia z historii naszego miasta. Opowiedział o najważniejszych zabytkach Łasku i okolic. Wspomniał również o działalności naszych lokalnych bohaterów – działaczy podziemia niepodległościowego. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, jak Łask przez wieki zmieniał swoje oblicze.

Odpowiedzialna: I. Sobul-Szota