Obycie umila życie

30.01.2020r. w internacie odbył się konkurs savoir-vivre’u pt. „Obycie umila życie”. Wzięło w nim udział po dwoje wychowanków z każdej grupy. Uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę  między innymi z zakresu: nakrywania do stołu, kulturalnego zachowania się podczas posiłku, zachowania się na spotkaniu towarzyskim, znajomości używania zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach. Rywalizacja wzbudziła w wychowankach wiele emocji, a także dała impuls do zastanowienia się nad własnym zachowaniem.