Bezpieczna dorosłość

17.05.2017 r. w Internacie naszego Ośrodka odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Łasku pt.: „Bezpieczna dorosłość”. Funkcjonariusz poruszył problem zagrożeń, jakie czyhają na osoby małoletnie i dorosłe. Rozmawiał z wychowankami na temat profilaktyki uzależnień, stosowania zasad bezpieczeństwa oraz cyberprzestępczości. Przypomniał o zasadach prawidłowego funkcjonowania w grupie, omówił prawa i obowiązki osób małoletnich i dorosłych, a także wspominał o konsekwencjach czynów karalnych.

Organizator: I. Sobul-Szota