Region Równych Szans

W dniach 24-27 września 2018 r. 9 harcerzy z naszej drużyny brało udział w projekcie organizowanym przez Nadwarciański Gród i GK ZHP „Region Równych Szans 2018”. Głównym  celem projektu było propagowanie idei turystyki i krajoznawstwa, integracja młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności samoobsługowych, a także poznawanie piękna otaczającej przyrody.

Podczas wyjazdu nikt się nie nudził. Braliśmy udział w wielu zajęciach plastycznych, integracyjnych, uczyliśmy się żonglować chustami, ćwiczyliśmy elementy tańca z szarfami, robiliśmy naczynia gliniane, zapoznawaliśmy się ze sposobami czytania mapy podczas biegów na orientację. Sprawdzaliśmy czy rzeka Warta jest czysta – szukaliśmy żywych stworzeń wodnych. Pojechaliśmy na wycieczkę do okolicznych kamieniołomów.

Na zakończenie wyjazdu podziwialiśmy występy taneczne zespołu Studia Tańca ARABRSQUE ze Zduńskiej Woli. Po spotkaniu każdy uczestnik otrzymał upominki.

Opiekunowie: drużynowa Małgorzata Błasik-Górska i Anna Witkowska