Projekt "Odkrywam siebie" w Załęczu Wielkim

Od 12 do 17 marca harcerze 1 WDH NS „Słoneczny krąg” działającej w naszym Ośrodku uczestniczyli w projekcie „Odkrywam siebie” w Załęczu Wielkim. Projekt współfinansował PFRON, a jego organizatorem był Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP.  Nasi wychowankowie zwiększali swoją samodzielność, nabywali kompetencje społeczne, podnosili swoją samoocenę oraz wiarę we własne możliwości podczas licznych i bardzo ciekawych zajęć. Zapoznawali się z różnymi sposobami komunikacji – ucząc się języka migowego, tworzyli gazetę codzienną, wykonywali swoje podobizny, tworzyli wielkanocne dekoracje, rozwijali sprawność fizyczną dzięki zajęciom ruchowym. Bardzo dużym zainteresowaniem wywołującym wiele pozytywnych emocji były zajęcia z wizażu – analizy kolorystyczne, tworzenie stylizacji, dobierania stroju i makijażu do określonych okazji. Harcerze stali się również aktorami podczas nagrywania etiudy filmowej, gdzie wykazali się niezwykłą kreatywnością i dowcipem, a także pokazali swoje dotąd skrywane emocje. Podczas projektu zwiedzali również Łódź - studia: telewizji i animacji SE-MA-FOR, ulicę Piotrkowską – poszukując Misia Uszatka oraz aleję gwiazd reżyserów i aktorów. Projekt „Odkrywam siebie” to szkoła życia... nowi przyjaciele, nowe umiejętności, nowe doświadczenia… nowi MY !

Opiekunowie: M. Błasik-Górska, D. Adamczyk