Otwarcie "Alei Dębów Pamięci"

5 kwietnia 2019 r. członkowie drużyny harcerskiej NS „Słoneczny Krąg” z naszego Ośrodka wzięli udział w uroczystości otwarcia „Alei Dębów Pamięci”. W ramach społecznego programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” uhonorowano pamięć dwunastu związanych z ziemią łaską policjantów - ofiar zbrodni katyńskiej.W uroczystości tej wzięli udział policjanci oraz przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, a także harcerze, uczniowie i mieszkańcy Łasku. Po uroczystej mszy świętej w łaskiej kolegiacie, okolicznościowych przemówieniach i poświęceniu drzewek tworzących aleję, przy obelisku otwierającym "Aleję Dębów Pamięci" złożono kwiaty, a przy każdym dębie, obok tablicy z nazwiskiem zamordowanego policjanta, harcerze zapalili  znicze.

Opiekunowie drużyny NS „Słoneczny Krąg”: M. Błasik-Górska, D. Adamczyk