Fotoreportaż z warsztu "Bliżej - pełna łączność"

7 grudnia 2019 rokuw Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku odbył się warsztat, adresowanyw pierwszej kolejności dla ojców dzieci związanych zSOSW.
Warsztat zainspirowałojców do pogłębienia ich relacji z dziećmi. Zajęcia byłyoparte na czterech elementarnych filarach odpowiedzialnego ojcostwa: zaangażowanie, stałość, znajomość dziecka i opie-kuńczość. Uczestnicy otrzymalinarzędzia do stworzenia indywidualnego profilu swojego ojcostwa oraz planu działania – efektywnego ojcowania.

Badania statystyczne wskazują na fakt, że 86% rodzin, w których wychowują się dzieci z niepełno-sprawnością ulega rozpadowi. Przyczyny tego zjawiska są złożone, ale z całą pewnością należy stwierdzić, że nasze ojcowskie zaangażowanie w wychowanie, rehabilitację i edukację naszych dzieci wzmacnia i promuje rodzinę jako podstawową komórkę społeczną.
Warsztat Bliżej – pełna łącznośćzostał przygotowany z myślą, by pomóc pokonywać wyzwania, jakie stoją przed ojcami w XXI wieku. 

Na warsztat Bliżej -pełna łączność zapisała się grupa 12 ojców. Dotarła połowa, która przezwyciężyła trudności dnia codziennego: praca, opieka nad dziećmi i inne zobowiązania.
Dla tych ojców nie był to czas stracony - „dniówka”, tzn. 8 godzinny warsztat rozwijający kompetencje ojcowskie. Robota była dla mężczyzn, ale owoce tej pracy są dla kobiet i dzieci. Dobra inwestycja.

Warsztat jest zapałka, której zadaniem jest rozpalić ognisko, jakim jest OK – Ojcowski Klub.
Udział w Ojcowskim Klubie daje możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wzmocnienia świadomości roli rodzinnej i społecznej. Do klubu mogą przyłączyć się ojcowie z różnym doświadcze-niem ojcowskim i w różnej sytuacji życiowej.

Dziękujemy tym, bez których warsztat Bliżej – pełna łącznośćnie mógłbysię odbyć . Fundacji Cyryla i Metodego Inicjatywie Tato.Net, której misją jest budowanie kultury odpowiedzialnego ojcostwa aby rodzina była silna obecnością ojca. MAXIMA FIDES Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych to darczyńcy warsztatów, bez których to przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, który był gospodarzem warsztatu