Deklaracja dostępności

A. Data publikacji strony internetowej: 06.05.2010 r.


B. Status pod względem zgodności z ustawą (podkreśl właściwą opcję):

 1. 1. zgodna,
 2. 2. częściowo zgodna,
 3. 3. niezgodna.

W przypadku wybrania opcji 2 lub 3 napisz, które wymagania nie zostały spełnione i z jakiego powodu nastąpiło wyłączenie (patrz załącznik: „Zawartość Deklaracji Dostępności”).
Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany) -został one umieszczone przez wejściem w życie ustawy i będą udostępniane w sposób alternatywny.
Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo.
Część plików do pobrania (doc. pdf.) nie jest dostępna cyfrowo – do dnia 12.04.2021 r. pliki te będą w wersji cyfrowej.

 

C. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 25.03.2021 r.


D. Metoda oceny dostępności cyfrowej (podkreśl właściwą).

 1. 1. deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny,
 2. 2. deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: podaj nazwę podmiotu zewnętrznego.
  (można podać link do dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej)

 

E. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. a. osoba do kontaktu (imię i nazwisko): Krzysztof Ziętala
 2. b. e-mail: sekretariat@soszwl.com
 3. c. telefon: 43 675 26 37

 

F. Procedura skargowo-wnioskowa
Jest już umieszczona w Deklaracji Dostępności (patrz załącznik: „Zawartość Deklaracji Dostępności”). Jeśli chcesz ją zmienić pamiętaj o linku do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

G. Dostępność architektoniczna
Dodaj opisy i informacje zgodnie z załącznikiem „Zawartość Deklaracji Dostępności”.
Budynek przy ulicy. Mickiewicza 6

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.

Dla osób przychodzących dostępne są 2 wejścia.

 • Od ulicy można wjechać bramą lub wejść furtka na teren Ośrodka.- wejście główne jeden stopień, drzwi otwierane samodzielnie, wejście posiada podjazd dla wózków, jest również przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Od przedszkola- wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie.
 • W budynku nie funkcjonuje obszar kontroli. .

2. Dostępność korytarzy, schodów, wind.
Dla osób na wózkach dostępne są dwa urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Jedno urządzenie dostępne jest na pierwsze piętro szkoły a  druga na przedszkole. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują na głównym korytarzu szkoły oraz na łączniku pomiędzy szkołą a przedszkolem oraz w przedszkolu.
3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika
SOSzW w Łasku.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu jest 27 miejsc parkingowych. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeń.
Do budynku w wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

H. Aplikacje mobilne
Tylko wtedy gdy ją posiadasz.

 

 

Wytworzył: Iwona Siuda Data: 25.03.2021 r.
(Imię i nazwisko)

Odpowiada: Krzysztof Ziętala Data: 25.03.2021 r.
(Imię i nazwisko)