Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku

ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask

tel. 43 675-26-37

 

 

 

 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego informuje, iż nabór do wszystkich typów szkół, w tym także do Przedszkola odbywa sie przez cały rok szkolny.

Internat

Internat dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego informuje, iż nabór do wszystkich typów szkół, w tym także do Przedszkola odbywa sie przez cały rok szkolny.

Przedszkole Nr 7 dla dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwojowymi

Przedszkole Specjalne utworzone przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku posiada oddział dla dzieci z autyzmem.

 

 

 

 

 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego informuje, iż nabór do wszystkich typów szkół, w tym także do Przedszkola odbywa sie przez cały rok szkolny.

Oferujemy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku składa się z kilku typów szkół, w jego skład wchodzi:

 • Przedszkole Nr 7 dla dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwojowymi
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6:
 1. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 2. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 3. dla uczniów z autyzmem
 • Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 4 (wygaszane):
 1. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 2. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Branzowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 3 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (wygaszana),
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Terapie

W naszej placówce prowadzone są terapie:

 • EEG BiofeedBack
 • Rehabilitacja
 • Hydroterapia
 • Integracja Sensoryczna
 • Logopedia
 • terapia behawioralna
 • terapia ręki
 • terapia Metodą Tomatisa
 • alternatywne metody komunikacji
 • terapia metodą Weroniki Sherborne
 • terapii metodą stymulacji polisensorycznej (Sala Doświadczania Świata)

Internat

Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zapewnia wychowankom całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry od poniedziałku do piątku,

w wyjątkowych sytuacjach także w czasie weekendu. Pobyt w internacie jest bezpłatny, wychowankowie ponoszą jedynie koszty wyżywienia. Całodzienne wyżywienie w internacie uwzględnia również indywidualne potrzeby żywieniowe wychowanków.
Pobyt w internacie daje możliwość doskonalenia samodzielności u wychowanków m.in. w zakresie czynności samoobsługowych. Rozwija umiejętności współżycia w zespole, współdziałania w grupie, uczy prawidłowych relacji interpersonalnych. Uczy systematyczności, radzenia sobie w życiu codziennym, daje możliwość rozwijania zainteresowań oraz zapewnia pomoc w nauce.
W internacie panuje życzliwa i domowa atmosfera. Oferujemy podopiecznym różnorodne formy spędzania czasu wolnego, dostosowane do zainteresowań oraz możliwości psychofizycznych wychowanków. Organizujemy wyjazdy, wycieczki, zawody, ogniska, umożliwiamy uczestniczenie

w imprezach kulturalnych. Ponadto organizujemy na terenie Ośrodka atrakcyjne zajęcia z różnych dziedzin (muzyczne, plastyczne, czytelnicze, kulinarne, ekologiczne, teatralne, sportowe w siłowni Ośrodka oraz na wielofunkcyjnym boisku).
Zwracamy uwagę na kształtowanie u wychowanków postaw patriotycznych, szacunku do dziedzictwa kulturowego, tradycji i obrzędów religijnych.

Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę jego możliwości.

M. Grzegorzewska

II Piknik Rodzinny

12 czerwca 2013 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odbył się II Piknik Rodzinny organizowany przez ten Ośrodek wraz z Radą Rodziców pod patronatem programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”